حکیمه اکبری

درباره من

دکتر حکیمه اکبری
image

استادیار گروه آموزشی تربیت بدنی @ دانشکده علوم انسانی

...

محقق گوگل

(1401/5/21)

استنادات

290

h-index

5

i10-index

4

مؤلفین همکار

3

اسکوپوس

(1401/5/21)

استنادات

64

مقالات

2

h-index

2

مؤلفین همکار

7

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1394-1398

دکتری

دانشگاه تهران

1383-1385

کارشناسی ارشد

تربیت مدرس

1379-1383

کارشناسی

شهید بهشتی تهران

تجارب

1399

مدیرگروه تربیت بدنی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

مربی والیبال

اولویت های پژوهشی

سالمندی و فعالیت بدنی

بیماریهای قلبی عروقی و ورزش

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
تاثیر برنامه حرکتی پیش رونده بر بهبود مهارت های حرکتی کودکان مبتلا به اوتیسم
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی(2015)
^بهروز گل محمدی, ^حکیمه اکبری
تاثیر برنامه منتخب تعادلی روی توپ و مقاومتی ثبات مرکزی بر تعادل زنان سالمند
(2015)
^بهروز گل محمدی, ^حکیمه اکبری
مقایسه برنامه حرکتی اسپارک با برنامه آموزشی ژیمناستیک متناسب با رشد بر رشد مهارت های بنیادی در کودکان 6 تا 8 ساله
(2013)
^حکیمه اکبری
اثر شنا بر اشتها انرزی دریافتی و ترکیب غذای مصرفی در زنان جوان
ورزش و علوم زيست حركتي(2013)
^محسن ابراهیمی, ^حکیمه اکبری
تاثیر برنامه حرکتی منتخب بر رشد مهارتهای دستکاری پسران 4 تا 6 ساله
(2011)
کیوان ملانوروزی, حسن خلجی, محمود شیخ, ^حکیمه اکبری
The Effect of Traditional Games in Fundamental Motor Skil Development in 7-9 Year-Old Boys
(2009)
^حکیمه اکبری, بهروز عبدلی, محسن شفیع زاده, حسن خلجی, وحید ضیایی
تاثیر برنامه منتخب مقاومتی بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند
سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی(2014-05-15)
^حکیمه اکبری, ^بهروز گل محمدی
-
خرميان مهديه(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير برنامه حركتي پيشرونده بر بهبود مهارتهاي حركتي كودكان مبتلا به اوتيسم
شهيدي زندي فاطمه(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تمرين شديد وتداومي با شدت متوسط بر ميزان كاينيورنين و بيان ژن IDO1رت‌هاي نر ويستار مبتلا شده به انسداد سرخرگ كرونرچپ
نوري پوريا(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
خرميان مهديه(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير برنامه حركتي پيشرونده بر بهبود مهارتهاي حركتي كودكان مبتلا به اوتيسم
شهيدي زندي فاطمه(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تمرين شديد وتداومي با شدت متوسط بر ميزان كاينيورنين و بيان ژن IDO1رت‌هاي نر ويستار مبتلا شده به انسداد سرخرگ كرونرچپ
نوري پوريا(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی و فاکتور رشد اندوتلیالی عروق و بیان پروتئین مولکول چسبنده سلول اندوتلیالی رتها بعد از انفارکتوس میوکارد
دانش و تندرستی(2019)
^حکیمه اکبری*, سیروس چوبینه, علی اکبرنژاد, نسیم نادری
رازهایی برای موفقیت در ورزش و بازی (راهنمای کاربردی برای رشد مهارت)
رازهایی برای موفقیت در ورزش و بازی (راهنمای کاربردی برای رشد مهارت)
تأثیر تمرین تداومی متوسط و تمرین تناوبی شدید بر فعالیت مسیر Aryl hydrocarbon receptor در بافت قلبی رت‌های نر ویستار دارای انسداد سرخرگ کرونر چپ(همکار سوم)
(2022-02-28)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
فیزیولوژی فعالیت بدنی زنان، سالمندان و گروههای خاص   (204 بار دانلود)
رشته : تربیت بدنی , گرایش : فیزیولوژی ورزشی
استرس محیطی در فیزیولوژی فعالیتهای بدنی   (302 بار دانلود)
رشته : فیزیولوژی ورزشی , گرایش : کاربردی
فیزیولوژی ورزشی   (275 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی
آناتومی انسان   (519 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی , گرایش : علوم ورزشی
مبانی و فسلفه تربیت بدنی و علوم ورزشی   (490 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی , گرایش : علوم ورزشی
والیبال   (452 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی , گرایش : علوم ورزشی
آمادگی جسمانی1   (465 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی , گرایش : علوم ورزشی

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، ایران
h.akbari@semnan.ac.ir
(+98)2331533494

فرم تماس